Mirësevini

në Trashëgiminë

Kulturore të Kosovës

Të nderuar vizitorë,
Trashëgimia kulturore e Republikës së Kosovës është shprehje dhe krijimtari e realiteteve jetësore të zhvilluara ...më shumë

Card image cap

Prishtinë

Qyteti i Prishtinës është bashkësi dhe kryeqendra e Qarkut të Prishtinës. Prishtina është një qytet i bukur e modern...

Card image cap

Prizren

Regjioni i Prizrenit përfshin komunën e Rahovecit, Suharekës, Dragashit, Malishevës, Shtimes dhe Mamushës.

Card image cap

Pejë

Regjioni i Pejës përfshin komunën e Junikut, Deçanit, Istogut, komuna këto që janë të pasura me trashëgimi arkeologjike.

Card image cap

Mitrovicë

Regjioni i Mitrovicës përfshin komunën e Vushtrrisë, Skenderajt, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposaviqit.

Card image cap

Gjakovë

Qyteti i Gjakovës shtrihet në zonën jug-perëndimore të Republikës së Kosovës, përkatësisht është krijuar si nevojë...

Card image cap

Gjilan

Rajoni i Gjilanit, sikundër e tërë Kosova, është i pasur me trashëgimi kulturore. Nëntë vjet pas themelimit të Qendrës...

Card image cap

Ferizaj

Regjioni i Ferizajt përfshin komunën e Shtimes, Kaçanikut, Hanit të Elezit dhe Shtërpcës. Rëndësia e regjionit qëndron në...

Card image cap

Zbulo në hartë

Zbulo në hartë objektet me trashëgimi arkitekturale, arkeologjike dhe me trashëgimi të luajtshme në Kosovë.

Nga rrjetet sociale