Vlora DumoshiTë nderuar vizitorë,

Kosova ka një trashëgimi kulturore të pasur dhe të larmishme. Databaza e trashëgimisë kulturore është një nga obligimet tona ligjore... më shumë

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

Prishtinë

Qyteti i Prishtinës është bashkësi dhe kryeqendra e Qarkut të Prishtinës. Prishtina është një qytet i bukur e modern...

Prishtina

Prizren

Regjioni i Prizrenit përfshin komunën e Rahovecit, Suharekës, Dragashit, Malishevës, Shtimes dhe Mamushës.

Prizren

Pejë

Regjioni i Pejës përfshin komunën e Junikut, Deçanit, Istogut, komuna këto që janë të pasura me trashëgimi arkeologjike.

Peje

Mitrovicë

Regjioni i Mitrovicës përfshin komunën e Vushtrrisë, Skenderajt, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposaviqit.

Mitrovice

Gjakovë

Qyteti i Gjakovës shtrihet në zonën jug-perëndimore të Republikës së Kosovës, përkatësisht është krijuar si nevojë...

Gjakove

Gjilan

Rajoni i Gjilanit, sikundër e tërë Kosova, është i pasur me trashëgimi kulturore. Nëntë vjet pas themelimit të Qendrës...

Gjilan

Ferizaj

Regjioni i Ferizajt përfshin komunën e Shtimes, Kaçanikut, Hanit të Elezit dhe Shtërpcës. Rëndësia e regjionit qëndron në...

Ferizaj

Zbulo në hartë

Zbulo në hartë objektet me trashëgimi arkitekturale, arkeologjike dhe me trashëgimi të luajtshme në Kosovë.

Harta

Mbështetur nga:

Zhvillimi i Databazes është bërë i mundshëm me mbështetjen gjeneroze të Ambasadës Britanike në Prishtinë. Përmbajtja e shprehur në të, është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
Projekti për zhvillimin e kësaj baze të të dhënave është implementuar nga Fondacioni Suedez për Trashëgimi Kulturore pa Kufij - CHwB.
© 2014 / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Departamenti i Trashëgimisë së Kulturës.