Ish Arkivi Historik

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4241/2015 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4866/2016-2 10.10.2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4274/2017 10.10.2017


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3501/2018/04 10.10.2018


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4520/2019 25.10.2019


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3442/2020 12.10.2020


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3705/2021 08.10.2021Historiku


Në qytetin e Vushtrrisë, përballë objektit të Komunës, gjendet shtëpia e ish-Arkivit Historik. Koha e ndërtimit të këtij monumenti i takon shek. XX. Objekti me etazhe P+K, me bazament guri, është ndërtuar nga tullat e argjilës së pjekur. Në katin përdhese ka ndërhyrje në fasadën perëndimore, ku është hapur vitrina për veprimtari tregtie, ndërsa kati i sipërm ka ruajtur origjinalitetin si në enterier ashtu edhe në eksterier. Në fasadat ballore (perëndimore dhe veriore) hapësirat e ndriçimit me korniza druri dhe parmakë metalikë si dhe kurora e fasadës e gdhendur në formë dhëmbëzoresh ruajnë autenticitetin e objektit. Në përdhese, në fasadën veriore ndodhet hapësira e mbyllur, sot e derës hyrëse, e cila sipër përfundon me gjysmëhark. Arkivi Historik Komunal në Vushtrri është themeluar më 3 mars 1968. Në fillim me këtë shërbim ka punuar në kuadër të Drejtorisë për Punë Administrativo – Juridike dhe të Përgjithshme të Kuvendit Komunal në Vushtrri.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 004102


Emri: Ish Arkivi Historik


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – MitrovicëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Vushtrri


Qyteti/Fshati: Vushtrri


Lokaliteti:


Kodi Postar: 42000


Emri i rrugës: Rr. Hasan PrishtinaLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha:


Shekulli: XX