Qilim

StatusiHistoriku


Qilim – i endur në vek prej fijeve të leshit. Është i përbëre nga tri polla të barabarta. Ka një kolorit ngjyrash të ndryshme. Në tërë siperfaqen e tij ka një ornamentik të pasur, në të cilin janë realizuar kryesisht motive të ndryshme gjeometrike. Është përdorur si shtroje për dhomë. I përket shek. XX.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003999


Emri: Qilim


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati: Moravë Jugore


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX