Mulliri i Hajrizit - Mulliri i Zotnisë

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4241/2015 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4866/2016-2 10.10.2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4274/2017 10.10.2017


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3501/2018/04 10.10.2018


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4520/2019 25.10.2019


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3442/2020 12.10.2020


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3705/2021 08.10.2021Historiku


Në lagjen “Mustafa” të fshatit Smrekovnicë, komuna e Vushtrrisë, në pjesën veriore, në distancë nga qyteti i Vushtrrisë 7,5 km, gjendet (sipas njësimit në popull) Mulliri i Zotnisë. Mullirin thuhet se e ka ndërtuar Zotëria i fshatit, i cili edhe ka qenë përgjegjës i gjithë fshatit gjatë shek. XIX. Mulliri i Zotnisë ka shërbyer për bluarjen e drithërave (misër, grurë). Mulliri me dimensionet afërsisht 10x5 metra është ndërtuar nga guri i përforcuar nga hatulla horizontale druri me një konstrukt kulmi katërfaqësor të mbuluar me tjegulla mediterane. Në brendësinë e tij gjenden dy gurë së bashku me dy kosha të punuara nga konstruksioni i drurit, por të ndarë fizikisht njëri me tjetrin, ku njëri ka shërbyer për bluarjen e misrit, ndërsa tjetri për bluarjen e grurit. Që të dytë kanë punuar në të njëjtën kohë, duke falënderuar sasinë e ujit të bollshëm, që vinte nga përroska përmes një kanali që në popull njihet me emrin jaz. Vlen të ceket që në brendësi të mullirit ka qenë edhe dhoma, e cila ka shërbyer për qëndrimin e kujdestarit që ka qëndruar deri në mbarimin e bluarjes. Këtë mulli e kanë frekuentuar banorët e katundit Smrekovnicë si dhe katundeve përreth: Kçiq, Rashanë, Pasomë, Torllabuq etj. Mulliri, i cili është pronë e familjes Mustafa, fatmirësisht i ka shpëtuar sfidave të vështira të kohës. Intervenime në mulli nuk ka pasur deri pas lufte, (në përjashtim të gurëve të brendshëm që kanë shërbyer për bluarje). Në vitin 2002, me mjete vetjake të familjarëve i është ndërruar kulmi dhe është riparuar mesi i sipërm i murit të mullirit.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003990


Emri: Mulliri i Hajrizit - Mulliri i Zotnisë


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – MitrovicëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Vushtrri


Qyteti/Fshati: Smrekonicë


Lokaliteti:


Kodi Postar: 42000


Emri i rrugës: f.sh. SmrekonicëLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha:


Shekulli: XIX