Opingat

StatusiHistoriku


Opinga- punoheshin krejtësisht prej lëkurës së gjedheve. Më vonë dredhat e lëkurës , aty-këtu, filluan të zëvendësohen më ,, sixhima’’ dhe kështu filluan të përdoren opingat,, me ,,përkryesa’’të cilat tipologjikisht nuk dallonin prej të parave. Deshmit më të hershme arkeologjike për opingat u perkasin shek V-IV para erës sonë dhe tregojnë se ato kanë qenë një element i kulturës ilire. Deshmi të mëvonshme janë të shek XVI në disa vepra të Onufrit.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003977


Emri: Opingat


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati:


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX