Plisi

StatusiHistoriku


Plisi - është pjesë e veshjes tradicionale shqiptare për meshkuj. Vendoset në kokë dhe shpesh herë cilësohet si më i veçanti, pasi që ai përdoret vetëm ndër shqiptarë. Është i punuar nga leshi i delës nga zejtarë shqiptarë.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003976


Emri: Plisi


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati:


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX