Xhubleta

StatusiHistoriku


Xhubleta – është veshur në krahinën e Malësis së Madhe. Xhubleta është një fund në trajtë këmbane, që vjen i valëzuar përfundi, sidomos në pjesën e prapme. Bëhej nga një numër i madh copash e rripash të ngushtë shajaku, të vënë horizontalisht dhe të ndërthurrura me breza gajtanësh. Mbahet e varur në supe me dy rripa të gjerë. Në shek. XVIII, xhubleta bëhej me shumë ngjyra, por ngjyrat që kanë arritur në ditët e sotme janë: të zeza për gratë dhe bardh e zi për vajzat. Pjesë të tjera të kostumit me xhubletë janë: kraholin, xhoka, kërdhokla, paraniku, kallmat e shputat, etj. Xhubleta është me prejardhje të lashtë. Paraqet ngjashmëri me veshjen e disa figurinave neolitike te gjetura në Bosnje, por edhe ne vise të tjera të mesdheut, që i përkasin mijevjecarit të dytë para erës sonë dhe lidhen me qytetërimet e vjetëra mesdhetare. Është bartur deri në shek. XX, e në raste solemne edhe sot.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003971


Emri: Xhubleta


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati:


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX