Këmishë femrash

StatusiHistoriku


Këmishë femrash-është pjesë e veshjes popullore të Medvegjes, nga pëlhura e endur ne vek. Mëngët dhe jaka janë të qendisura me gjilpër me motive të ndryshme.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003970


Emri: Këmishë femrash


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati: Tupall-Medvegjë


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX