Këmishë femrash

StatusiHistoriku


Këmishë femrash- Pjesë e veshjës popullore të Drenicës. Është e punuar prej pelhurës e endur në vek. Si te mëngët ashtu edhe tek jaka është e zbukuruar me motive të ndryshme dhe ngjyra të shumëllojshme. Shek.XXEmërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003969


Emri: Këmishë femrash


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati:


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX