Këmishë femrash

StatusiHistoriku


Këmishë femrash- Është pjesë e veshjes popullore të Rrafshit të Dukagjinit, nga pëlhura e punuar në vek . Pjesa e përpareme e jakës është e prerë në formë të germës " T " , ndërsa jaka dhe mëngët janë të zbukuruara me motive floreale. Shek.XXEmërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003968


Emri: Këmishë femrash


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati:


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX