Shokë burri

StatusiHistoriku


Shokë burri- Pjesë e veshjës popullore, e punuar në vek. I përket shek.XXEmërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003967


Emri: Shokë burri


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Viti


Qyteti/Fshati: Stubëll


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX