Këmishë burri

StatusiHistoriku


Këmishë burri- Pjesë e veshjes popullore shqiptare, nga pëlhura e punuar në vek. I përket shek.XXEmërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003966


Emri: Këmishë burri


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Klinë


Qyteti/Fshati: Dërsnik


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX