Furkë

StatusiHistoriku


Mjet i prodhuar nga druri që ka shërbyer për tjerrjen e leshit, linit etj. I përket shek. XXEmërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003956


Emri: Furkë


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati:


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX