Arkë

StatusiHistoriku


Arkë- është orendi e cila ka shërbyer për vendosjen e rrobave dhe stolive të ndryshme. Është një objekt personal i çdo gruaje, në të cilen janë ruajtur gjërat personale dhe intime, është blerë me rastin e marteses, pra ka qenë pjesë e domosdoshme e pajës së nusës. Është punuar me teknikë të kombinuar ( dërras, lëkurë dhe metal). I perket shek. XIXEmërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003952


Emri: Arkë


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati:


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XIX