Cigarellëk

StatusiHistoriku


Cigarellëk - Ka shërbyer për pirjen e duhanit, Begracë - Kaçanik. Shek. XIX.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003950


Emri: Cigarellëk


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Kaçanik


Qyteti/Fshati: Begracë


Lokaliteti: Begracë


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XIX