Rreth i fëmijëve

StatusiHistoriku


Rreth i fëmijëve -Punim druri, ka shërbyer për të vendosur fëmijën. I përdorur deri në shek. XX.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003949


Emri: Rreth i fëmijëve


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati: I panjohur


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX