Tabak i kafesë

StatusiHistoriku


Dy pamje të tabakut të kafesë (Drugdhendje) -E përdorur për të vendosur kafenë e pjekur deri sa ftohej, e cila pastaj bluhej në mullirin e kafesë, shek. XIX.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003945


Emri: Tabak i kafesë


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati: I panjohur


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XIX