Shportë për mbajtjen e lugëve

StatusiHistoriku


Shportë për mbajtjen e lugëve. Prodhim nga druri, shek. XX.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003944


Emri: Shportë për mbajtjen e lugëve


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati: I panjohur


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX