Mbajtëse gotash (Ferash)

StatusiHistoriku


Mbajtëse gotash (Ferash) -Është gjetur në Begracë të Kaçanikut, i përket gjysmës së parë të shek XX.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003943


Emri: Mbajtëse gotash (Ferash)


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Kaçanik


Qyteti/Fshati: Begracë


Lokaliteti: Begracë


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX