Ibrik druri

StatusiHistoriku


Enë për mbajtjen e ujit. I përket shek. XIX.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003942


Emri: Ibrik druri


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati: I panjohur


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XIX