Legen

StatusiHistoriku


Objekt druri, që ka shërbyer për të pastruar këmbët, duart dhe shërbime të tjera në përditshmëri, shek. XXEmërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003941


Emri: Legen


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati: I panjohur


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX