Shkam

StatusiHistoriku


Objekt druri, i cili ka shërbyer për t'u ulur. Fundi shek. XIXEmërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003940


Emri: Shkam


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati: I panjohur


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XIX