Knatë (Testi)

StatusiHistoriku


Enë nga argjili për mbajtjen e ujit të pijshëm dhe pijeve të tjera. I përket shek. XX.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003935


Emri: Knatë (Testi)


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati: I panjohur


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX