Çerep

StatusiHistoriku


Enë balte e punuar nga shtëpiaket për pjekjen e bukës, në përdorim deri në shek. XX.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003934


Emri: Çerep


Klasa: N.A.


Institucioni: Muzeu i KosovësLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: N.A.


Qyteti/Fshati: I panjohur


Lokaliteti:


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): E Luajtshme


Periudha:


Shekulli: XX