Mulliri i vjetër

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014-2015Historiku


Mulliri me ujë në fshatin Banjë të komunës së Malishevës është njëri nga mullinjtë e paktë që kanë mbetur në trevat tona. Data e saktë e ndërtimit të këtij mulliri nuk dihet, por supozohet të jetë ndërtuar në fund të shek. XIX. Objekti ka planimetri drejtkëndëshe me dimensione 5.60 m x 13.30 m dhe përbëhet prej hapësirës për bluarje dhe depos. Mulliri është objekt përdhese i ndërtuar me gurë dhe hatulla të drurit si breza horizontalë që mbajnë stabilitetin e objektit. Kulmi është dyujor, i mbuluar me rrasa guri që është karakteristikë për rajonin e Malishevës. Në brendi të mullirit janë të ruajtura disa elemente origjinale dhe rekuizita që nevojiteshin për funksionimin e tij, p.sh. guri për bluarje, qarku i ujit etj. Mulliri është shfrytëzuar për banorët e disa fshatrave përreth, por me modernizimin dhe ndryshimin e mënyrës së jetesës është harruar, ashtu që nga lufta e fundit e këndej është demoluar dhe ka mbetur jashtë përdorimit. Në vitin 2012, në kuadër të Programit-Ndërhyrjet Emergjente, janë bërë ndërhyrje restauruese në këtë mulli duke përmirësuar gjendjen e tij fizike dhe krijuar kushtet për rifunksionalizim të tij.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003629


Emri: Mulliri i vjetër


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – PrizrenLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Malishevë


Qyteti/Fshati: Banjë


Lokaliteti:


Kodi Postar: 24050


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XIX