Lokaliteti Arkeologjik Romak në Vërban (Viti-Kllokot)

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012Historiku


Gjurmët e lokalitetit të evidentuara të Vërbanit, pozicionuar fare pranë Banjës së Kllokotit, e të ngritur mbi një tarracë aluviale përgjatë brigjeve të lumit Moravë, në një areal me tokë shumë pjellore dhe në afërsi të vendburimeve të ujërave termale e të ngrohta minerale nuk ishte e rastit. Njëra nga gjetjet më të rëndësishme të këtij areali shumë të gjerë këtu ishte me rastin e zbulimit të një busti fare pranë Banjës së Kllokotit, vepër arti dardan që përfaqëson një shembull të punimit të sculptures në mënyrë autoktone, e dallueshme si në formë, ashtu dhe në aspektin artistik dhe që reflekton zhvillimin e krijimtarisë së lartë artistike të popullsisë vendase. Busti është i punuar në mermer kualitativ dhe reflekton figurën dinjitoze të një zonje Dardane.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003604


Emri: Lokaliteti Arkeologjik Romak në Vërban (Viti-Kllokot)


Klasa: Lokalitet Arkeologjik


Institucioni: IAKLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Viti


Qyteti/Fshati: Vërban (Viti-Kllokot)


Lokaliteti: Vërban


Kodi Postar: 61000


Emri i rrugës: Nuk kaLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkeologjike


Periudha: Romake


Shekulli: II