Shtëpia e Ismet Zhavelit

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014Historiku


Shtëpia e Ismet Zhavelit gjendet në “Çarshinë e Madhe” dhe është ndërtuar në shek. XIX. Ky objekt ka shërbyer për banim, të cilin funksion e kryen edhe sot. Hyn në rangun e shtëpive tradicionale qytetare. Është tip i shtëpisë me çardak katror, i ndërtuar në dy etazhe. Themelet janë nga guri, muret nga qerpiçi. Stili i ndërtimit është “bondruk”, qerpiçë me hatulla të drurit. Konstruksioni i katit dhe i kulmit është i ndërtuar nga druri dhe i mbuluar me qeramidhe tradicionale. Muret janë të suvatuara dhe gëlqerosura. Çardaku është i vendosur mbi dy shtylla, ku si specifikë që e veçon nga tipet e tjera të çardakëve që i hasim te ky lloj objekti janë profilet katrore në kënd të çardakut, e po ashtu edhe në këndet e objektit. Ndërsa, zonat që shënojnë ndarjen në mes të etazheve kanë dekore në formë bishtalecash. Karakteristikë tjetër e kësaj shtëpie është edhe profili i drurit në mes të dy shtyllave në çardak (përballë hyrjes kryesore). Çardaku është dekoruar me arabeska. Dyshemeja, tavani, dyert dhe dritaret janë të punuara nga druri. Gjatë viteve 2013 – 2014, është intervenuar me masa konservuese - restauruese, duke i kushtuar kujdes maksimal ruajtjes së elementeve origjinale. Punimet janë kryer në fasadën e objektit, në strehë, ndërsa në enterier është kryer konservimi i hajatit dhe është ndërtuar një banjo e re.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003502


Emri: Shtëpia e Ismet Zhavelit


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – GjakovëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Gjakovë


Qyteti/Fshati: GJAKOVË-Qytet


Lokaliteti: "Rruga e Çabratit"


Kodi Postar: 50000


Emri i rrugës: Mithat FrashëriLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XIX