Kulla e Isuf Sadikut

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014Historiku


Kulla gjendet në fshatin Nivokaz dhe është ndërtuar në shek. XIX. I takon tipit të kullave trekatëshe (tipike për Rrafshin e Dukagjinit), dhe ka shërbyer kryesisht për banim. Kulla është e punuar nga materiali i gurit si në themele ashtu edhe në mure. Sipërfaqja më e madhe e mureve është punuar nga gurët e lumit në formë të çrregullt përveç këndeve të kullës dhe dyshekllëkut, që janë të punuara nga gurë të latuar. Muret e brendshme – ndarëse janë të punuara nga druri, me përforcime vertikale. Konstruksioni i ndërkatit është nga trarëza druri të bungut, me dysheme të punuar nga dërrasat. Kulmi po ashtu është i punuar nga trarë dhe mahi druri e të mbuluara me tjegulla mediterane. Fillimisht, kulmi ishte i mbuluar me qeramidhe tradicionale, të cilat u zëvendësuan me tjegulla pas punimeve konservuese- restauruese të kryera gjatë vitit 2014. Streha është e formuar nga dy dalje anëcakë, me pllaka guri deri në 20 cm. Përdhesja si zakonisht është përdorur si ahur. Kati i parë për banorë të shtëpisë ndërsa kati i dytë, që përbëhet nga oda e mysafirëve dhe dyshekllëku, kanë qenë të dedikuara për pritjen e mysafirëve. Dera dhe hapjet janë të ruajtura përveç tri prej tyre që janë të ndryshuara. Gjatë punimeve të cekura më lart janë sanuar edhe dëmtimet e shumta në muret e jashtme të kullës, kurse në enterier nuk është intervenuar fare. Prandaj tavanet, dyshemetë, vatra, shkallët dhe dyshekllëku janë në gjendjen siç kanë qenë në fillim.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003497


Emri: Kulla e Isuf Sadikut


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – GjakovëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Gjakovë


Qyteti/Fshati: Fshati Nivokaz-Gjakovë


Lokaliteti: Fshati Nivokaz


Kodi Postar: 50000


Emri i rrugës: Fshati NivokazLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XIX