Ish Spitali i TBC - Ministria e Shëndetsisë

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 2000


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2017-2019Historiku


Ndërtesa P+1 në të cilën vepron Ministria e Shëndetësisë është ndërtuar në shek. XX dhe gjendet në lagjen “Arbëria” në Prishtinë. Ndërtesa i takon arkitekturës së periudhës së modernizmit me elemente neoklasike. Karakterizohet me shtrirje horizontale simetrike me thjeshtësi të formave gjeometrike, me dekore të theksuara përreth kornizës së dritareve në përdhese. Hyrja theksohet nga parahyrësja që del nga gabariti në formë prizmatike me përfundim në formë timpanoni. Ndërtesës i janë ndërruar dritaret dhe organizimi i brendshëm i është përshtatur funksionit të ri të Ministrisë. Nga jashtë ndërtesa nuk ka pësuar ndryshime.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003404


Emri: Ish Spitali i TBC - Ministria e Shëndetsisë


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK - PrishtinëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Prishtinë


Qyteti/Fshati: Prishtinë


Lokaliteti: Prishtinë


Kodi Postar: 10000


Emri i rrugës: Rr. TiranaLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha:


Shekulli: XX