Kulla e Kadri Hysenit

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4241/2015 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4866/2016-2 10.10.2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4274/2017 10.10.2017


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3501/2018/04 10.10.2018


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4520/2019 25.10.2019


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3442/2020 12.10.2020


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3705/2021 08.10.2021Historiku


Ashlani si vendbanim përmendet në shek. XV. Sipas të dhënave për herë të parë përmendet në DEFTER-I MUFASSAL-I VILAYET-I VLK të vitit 869 ( Defterin e gjerë kadastral të regjistrimit të vitit 1455). Fshati ishte i njohur me ndërtimin e kullave, por okupatori serb i shkatërroi ato masovikisht, duke i djegur. Kulla është e ndërtuar në shekullin XIX, Kulla e Kadri Hysenit është një kullë e punuar me një arkitekturë të njohur, kullë kjo e punuar nga gurët e gdhendur, në oborrin e gjerë të rrethuar me mur guri. Kulla është dykatëshe, ku përveç dritareve të hapura në formë katërkëndëshi hapje këto të realizuar me kërkesat e kohës, karakterizohet edhe me frëngji të hapur në të katër anët gjë që bënë të kuptohet se Kulla në fillim ndriçohej vetëm nga hapësira e frëngjive duku pasur parasysh rolin, funksionin e saj historik të kohës. Kulmi është i mbuluar me qeramidhe. Përveç kullës edhe objektet përcjellëse të saj, karakteristike janë dyert e drurit të mbuluara me kulm, muri i oborrit nga guri si dhe rrethi i pusit të ujit i punuar po ashtu nga guri masiv. Pronarët e kësaj kulle kanë pasur një rol të rëndësishëm në zhvillimet historike dhe kulturore të popullit shqiptar. Në këtë kullë janë zhvilluar shumë ngjarje me rëndësi historike. Këtu janë marr shumë vendime për aksione të luftëtarëve të Lëvizjes kaçake kundër okupatorit serb , të udhëhequr nga Azem Bejtë Galica. Në vitin 2014 u ndërmorën masat emergjente, investitor MKRS.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003380


Emri: Kulla e Kadri Hysenit


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – MitrovicëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Vushtrri


Qyteti/Fshati: Ashlan


Lokaliteti:


Kodi Postar: 42000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XIX