Trafo e rrymës

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Evidentuar Data e Mbrojtjes: 2003


Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 2008


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2017-2019Historiku


Trafo e rrymës e ndërtuar në shek. XX. Është ndërtesë në funksion të nënstacionit si pjesë përbërëse e sistemit të prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Kjo trafo e rrymës gjendet në qendrën historike të Prishtinës, në lagjen “Tophane”. Ndërtimi i takon periudhës së modernizmit dhe është e murosur me tulla të plota prej argjile me kënde të projektuara jashtë për 5 cm. Trafoja është e mbuluar me kulm katërujor të përbërë prej katër kulmareve me mur kallkan dhe tetë faqeve. Kallkani i kulmit ndahet nga pjesa e poshtme me një brez horizontal në formë frizi të thjeshtësuar, dy prej tyre kanë tri hapje të vogla.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003355


Emri: Trafo e rrymës


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK - PrishtinëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Prishtinë


Qyteti/Fshati: Prishtinë


Lokaliteti: Qendra Historike e qytetit të Prishtinës (lagje Tophane)


Kodi Postar: 10000


Emri i rrugës: Rr.Ilir KonushevciLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha:


Shekulli: XX