Shtëpi banimi - Shaban Aga

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2079/2011 30.09.2011


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4241/2015 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4866/2016-2 10.10.2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4274/2017 10.10.2017


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3501/2018/04 10.10.2018


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4520/2019 25.10.2019


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3442/2020 12.10.2020


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3705/2021 08.10.2021Historiku


Shtëpia e Shaban Agës Në bërthamën e vjetër të qytetit të Vushtrrisë në afërsi të shtëpisë së Mahmut Pash Gjinollit në oborrin e gjerë është ndërtuar shtëpia e Shaban Agës. Shtëpia i takon ndërtimit të viteve të fundit të shek. XIX ose fillimit të shek. XX. U ndërtua nga vet pronari Shaban Haxhi Aga i cili ishte një tregtar i pasur i kohës. Shtëpia gjithmonë ka pasur funksion banimi, edhe sot ka po të njëjtin funksion. Shtëpia gjithnjë ka qenë e banuar nga familjarët, të cilit njihen edhe si veteran të arsimit. Shtëpia P+1 e ndërtuar nga gurët, qerpiçi dhe druri parqet stilin arkitektonik tradicional të shtëpisë qytetare të Kosovës me çardak të mbyllur. Shtëpia është e mbuluar me një kulmi shumë faqësor me mbulesë qeramidhe. Përdhesa është me mure guri e destinuar për hapësira ekonomike dhe magazinim, ndërsa kati është i ndërtuar me teknikën e bondrukut i dalur në formë konsolle. Si në eksterier ashtu edhe në enterier shtëpia karakterizohet për elementet funksionale dhe dekorues të punuara nga druri. Shtëpia kryesisht e ruan gjendjen fillestare të ndërtimit.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003271


Emri: Shtëpi banimi - Shaban Aga


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – MitrovicëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Vushtrri


Qyteti/Fshati: Vushtrri


Lokaliteti:


Kodi Postar: 42000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XIX