Lokalitet Romak " Arat e njoma- Kisha e vjeter"

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Evidentuar Data e Mbrojtjes: 2005


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012Historiku


Në fshatin Cërcë, rrëzë maleve të Moknës, jo më larg se 2 km në perëndim të qytezës së Istogut, gjatë lëvrimit të tokave punuese, në lokalitetin Arat e Njoma, rastësisht u zbulua një artefakt i veçantë, një pllakëtullë (Laterculi) nga argjila. Mbishkrimi në fjalë ilustron faktin se diku aty afër, në kohën romake ishte ngritur një termë (banjo romake) që siç duket ishte emërtuar Labanon. Areali i identifikuar arkeologjik këtu është një fushë, tokë punuese me sipërfaqe prej 4-5 ha, e pozicionuar rreth l km larg restorantit të peshkut “Trofta”. Po në këtë areal, një lokacion njihet me mikrotoponimin Kisha e Vjetër, sipërfaqe kjo rreth 200 metra katrorë, ku në pjesën qendrore gjendet një bregore e ngritur rreth gjysmë metri e lartë, indikative për gjurmët e ndonjë monumenti që gjendet në nëntokë. Material arkeologjik si fragmente të tjegullave, tulla, gurë të themeleve të lidhura me horasan si dhe fragmente të qeramikës, të gjitha këto të periudhës së antikitetit të vonë. Vendasit flasin edhe për një kishë të vjetër ilire që mund të jetë e kohës së krishterimit të hershëm por akoma e pakonfirmuar.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003237


Emri: Lokalitet Romak " Arat e njoma- Kisha e vjeter"


Klasa: Lokalitet Arkeologjik


Institucioni: IAKLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Istog


Qyteti/Fshati: Cërcë


Lokaliteti: "Arat e njoma- Kisha e vjeter"


Kodi Postar: 31000


Emri i rrugës: CërcëLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkeologjike


Periudha: Romake


Shekulli: IV