Kullë - Ibish Morina

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 21.11.2002


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014-2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2016Historiku


Kjo ndërtesë banimi e tipit kullë, ndërtesë banimi dhe fortifikimi, pronë e z. Ibish Morinës, gjendet në fshatin Qikatovë në komunën e Drenasit dhe është ndërtuar nga fundi i shek. XIX. Kulla i përket tipit rural dhe shpreh rrethanat shoqëroro – politike e ekonomike të kohës kur është ndërtuar, gjegjësisht shpreh mënyrën e banimit e cila është varur nga mënyra dhe kushtet e jetesës, zakonet si dhe traditat e asaj kohe. Kjo kullë, si tip i veçantë i kulturës materiale shqiptare, shquhet me konceptin arkitektonik, skemën kompozicionale, përzgjedhjen e saj funksionale, artistike e estetike. Ndërtesa ka planimetri drejtkëndëshe dhe ngrihet në dy etazhe. Është në gjendje fizike mjaft të keqe dhe është e pa banueshme. Intervenimi i vetëm që është bërë deri më sot është zëvendësimi i mbulesës së vjetër të kulmit me tjegulla të reja jo adekuate.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003218


Emri: Kullë - Ibish Morina


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK - PrishtinëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Gllogoc


Qyteti/Fshati: Drenas (Qikatovë)


Lokaliteti: Fsh. Çikatovë


Kodi Postar: 13000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XIX