Shtëpi banimi - Avdullah Avdullahu

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Evidentuar Data e Mbrojtjes: 2002


Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 2003


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2016Historiku


Shtëpia e banimit me etazhitet P+1, e ndërtuar në fillim të shek. XX, gjendet në fshatin Llaushë e Ulët në komunën e Podujevës. Shtëpia ka planimetri me bazë katrore, ndërtuar në sistem “bondruk”. Kati përdhese është ndërtuar nga gurë të lidhur me llaç balte, ndërsa kati me qerpiçë. Kulmi ka konstruksion druri i mbuluar me tjegulla tradicionale njëlugore. Kati përdhese ka oxhakun dhe ka pasur funksionin e shtëpisë së zjarrit. Në pikëpamjen kompozicionale shtëpia veçohet edhe me çardak anësor zhvilluar brenda gabaritit të katit. Shtëpia nuk ka pësuar ndryshime të mëdha, vetëm një dritare është murosur dhe duket se shkallët për në kat mungojnë. Shtëpia nuk shfrytëzohet dhe nuk është në gjendje të mirë.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 003190


Emri: Shtëpi banimi - Avdullah Avdullahu


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK - PrishtinëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Podujevë


Qyteti/Fshati: Podujevë / Llaush e Ulët


Lokaliteti:


Kodi Postar: 11000


Emri i rrugës: Fshati Llaush e UlëtLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha:


Shekulli: XIX