Kisha e Shën Nikollës në Mushnikovë

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 507/56


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2010


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012 - 2014Historiku


Kisha e Shën Nikollës gjendet në perëndim të fshatit Mushnikovë, 15.8 km larg Prizrenit. Është kishë një anijatëshe, me planimetri drejtkëndëshe me absidën trefaqëshe në pjesën lindore. Në bazë të tipologjisë së afreskeve të pikturuara në enterier, supozohet të jetë ndërtuar gjatë shek. XVI. Kisha është ndërtuar me gur të lidhur me llaç gëlqeror, i pasuvatuar nga ana e jashtme. Mbulohet me kulm dy ujor, të mbuluar me rrasa guri. Në fasadën veriore dhe atë jugore gjenden dy nisha me hapje gjysmëharkore. Gjatë viteve, në pjesën perëndimore të kishës është ndërtuar një aneks i ri, që nuk është përshtatur fare me kishën e vjetër. Aneksi ka planimetri drejtkëndëshe, me fasadë të suvatuar dhe ngjyrosur në të bardhë. Mbulohet me kulm dy ujor, të mbuluar me llamarinë të zinkuar. Në fasadën veriore dhe atë jugore gjenden nga dy dritare drejtkëndëshe. Këmbanarja me strukturë nga betonarmeja është ndërtuar gjatë këtyre viteve të fundit, në vazhdimësi të aneksit, kah ana perëndimore dhe mbulohet me kulm katër ujor me tjegulla argjile. Në kuadër të kompleksit gjenden edhe varrezat e fshatit. Kisha shfrytëzohet për nevojat fetare të banorëve të fshatit.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 002954


Emri: Kisha e Shën Nikollës në Mushnikovë


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – PrizrenLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Prizren


Qyteti/Fshati: Mushnikovë


Lokaliteti: Afër varrezave të fshatit


Kodi Postar:


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Mesjetë e Vonë


Shekulli: XVI