Kroi i Destan Kabashit

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 386/77


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2014-2015Historiku


Kroi i Destan Kabashit gjendet në oborrin e shtëpisë së tij, në veri të zonës historike të Prizrenit. Në bazë të fletës poseduese origjinale, kroi është ndërtuar në vitin 1898, në të njëjtin vit kur është ndërtuar edhe shtëpia. Gjatë kohës kur është ndërtuar kroi ka shërbyer për nevojat e pronarëve të shtëpisë dhe gjatë ditës edhe për nevojat e banorëve të lagjes. Sot shfrytëzohet vetëm nga pronarët e shtëpisë. Ka një trajtim të veçantë në aspektin e formës, dimensioneve, teknikës së ndërtimit dhe trajtimit artistik. Kroi përbëhet nga dy pjesë kryesore: vaska e punuar nga guri gëlqeror monolit, me trajtë ovale, e cila karakterizohet për linjat harkore të gdhendura me mjeshtëri dhe hapësirat për rrjedhje të ujit. Pjesa ballore është e punuar gjithashtu nga guri gëlqeror monolit me bazë drejtkëndëshe dhe maje harkore. Guri ballor dallohet me trajtimin e lartë artistik, ku vlen të theksohet dekorimi me motive florale, i punuar me teknikë tradicionale të gurgdhendjes. Prej kohës kur është ndërtuar e deri më tani, kroi ka mbetur në vendin fillestar me disa adaptime të vogla. Ky krua me formën, përmasat, teknikën e ndërtimit dhe trajtimin e lartë artistik paraqet një shembull të veçantë të krojeve familjare të ndërtuara në fillim të shek. XX në Prizren.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 002923


Emri: Kroi i Destan Kabashit


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – PrizrenLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Prizren


Qyteti/Fshati: Prizren


Lokaliteti: Në oborrin e shtëpisë së Vahid Kabashit


Kodi Postar: 20000


Emri i rrugës: “Selajdin Braha”Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XIX