Kisha e Shën Dielës - Dëftimi i Shën Mërisë

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 02-983/1/66


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2011


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012 - 2014Historiku


Kisha e Shën Dielës ndodhet në pjesën veri-perëndimore të zonës së Nënkalasë, gjegjësisht në Zonën Historike të Prizrenit. Në vitin 1966 gjatë gjurmimeve arkeologjike janë zbuluar rrënojat e këtij objekti. Pjesërisht janë gjetur muret e absidës dhe muri jugor në lartësi 1,5 metra. Gërmimet kanë rezultuar edhe me zbulimin e fragmenteve të gurit ku në njërin prej tyre është gjetur mbishkrimi me datën e ndërtimit 1371. Duke u bazuar në analogji dhe tipologji të objekteve sakrale të kësaj kohe është hartuar projekti i rindërtimit. Në vitin 1995/97 bëhet rindërtimi i objektit. Kisha ka formë drejtkëndëshe me një kupolë. Është ndërtuar me gur dhe tulla, me teknikën Klausonazh. Kupola nga jashtë është tetëkëndëshe me kolometra gjysmë harkore. Mbi derën hyrëse gjendet mbishkrimi në dy rende. Gjatë viteve 2005-2008 është bërë restaurimi i kësaj kishe, me ç’rast janë ndërruar pllakat e plumbit të pullazit dhe kupolës, është bërë suvatimi pjesshëm i enterierit si dhe është vendosur instalimi elektrik. Vlen të ceket se në brendinë e kishës respektivisht në pjesën e altarit gjendet një arra votive e cila është kushtuar Esculapit.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 002908


Emri: Kisha e Shën Dielës - Dëftimi i Shën Mërisë


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – PrizrenLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Prizren


Qyteti/Fshati: Prizren


Lokaliteti: Nënkalaja


Kodi Postar: 20000


Emri i rrugës: Mark KaqinariLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Mesjetë e Vonë


Shekulli: XIV