Hambari i Feriz Llashticës

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: Tetor 2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 08. 10. 2021Historiku


Në fshatin Llashticë, komuna e Gjilanit, gjendet hambari i Feriz Llashticës. Ky ndërtim është realizuar në fund të shekullit XVIII. Hambari është karakteristik, në radhë të parë për madhësinë dhe patjetër për punën e bërë me dru. Hambari është vendosur në bazën prej guri. Bollëzat e tij janë të gjera dhe shumë të fuqishme, të punuara nga druri i bungut. Sipas gojëdhënave duhet të jenë edhe dy hambarë të këtillë në territorin e Anamoravës, që si duket i ka punuar një dorë. Është karakteristik edhe për mbulesën-kulm, e cila ka një baxhë të tipit të kullave. Pas Luftës së Dytë Botërore, “pushteti popullor” e kishte shfrytëzuar shtëpinë e Feriz Llashticës për komunën e re të fshatit, ndërsa hambari i kishte shërbyer atij pushteti si burg, në kthinat e të cilit vendoseshin të burgosurit. Në të vërtetë, hambari paraprihet me një hajat të hapur, i cili ka derën hyrëse me të cilën lidhen shkallët, të cilat komunikojnë me pesë kthina të zbuluara, nga dy anash shkallëve dhe një në ballë të tyre. Dekorimet në dru e bëjnë hambarin edhe më të veçantë. Në të vërtetë, dekorimet janë gdhendje druri, ndonjëherë gravime të ndryshme, e herë tjetër motive të ngritura në reliev. Përndryshe, hambarët si zakonisht shërbejnë për mbajtjen dhe ruajtjen e drithit (grurit, elbit etj.). Sipas zonjës së shtëpisë, hambari nuk është përdorur për një kohë të gjatë për çfarë është i dedikuar. Kulmi është katërujor i mbuluar me tjegulla të vjetra dhe me një dritare të vogël në majë. Opinion i ekipit vlerësues nga viti 2021: Hambari i Feriz Llashticës është i vetmi hambar që është në komunën e Gjilanit, mirëpo bashkëshortja e pronarit me këmbngulje don t’a largojë hambarin nga oborri i saj, dhe se paraqet gjithnjë problem gjatë vizitave të ekipit. Ndërsa si aset hambari ka vlera të larta si historike, arkitekturore dhe vjetërsisë. Andaj ekipi i rivlersimit të aseteve propozon që hambari të mbetet në LKTMP, por, që duhet të bëhet një zgjidhje se ku të vendoset.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 002681


Emri: Hambari i Feriz Llashticës


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – GjilanLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Gjilan


Qyteti/Fshati: Llashticë


Lokaliteti: Llashticë


Kodi Postar: 60000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha:


Shekulli: