Mulli - Jetish Mala

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes:


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2171/2012 dt. 01.10.2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4241/2015 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4866/2016-2 10.10.2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4274/2017 10.10.2017


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3501/2018/04 10.10.2018


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4520/2019 25.10.2019


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3442/2020 12.10.2020


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3705/2021 08.10.2021Historiku


Në fshatin Kopiliq i Ulët, sa i përket ndërtimeve, ende është në këmbë, por në gjendje shumë të keqe, Mulliri i Mujë Shalës. Mulliri gjendet në pjesën lindore fshatin Kopiliq i Ulët të Skenderajt, në lagjen e Malsylëve, me pronarë Mujë Shala. Mulliri u ndërtua (sipas të dhënave të pronarit), para 85 viteve, nga mjeshtrit vendor, me materiale vendore. Mulliri me ujë, me dy gurë, u ndërtua për bluarjen e drithit, për nevojat e familjes dhe komunitetit vendor. Çdoherë ka qenë në shërbim të kësaj treve dhe më gjerë. Mulliri (S+P), ka pas funksion të bluarjes së drithit. Mulliri u ndërtua, pranë lumit, në periferi të fshatit, rrënzë malit. Pozita e mullirit në hapësirë i jep karakter dominues. Në afërsi të objektit (rrënzë bregut/malit në anën lindore të objektit), kalon jazi/ kanali i ujit /~300 m’/ për furnizim me ujë për punë të mullirit. Në afërsi të drejtpërdrejtë nga ana lindore është shtëpia e cila është jashtë përdorimit, me oborr të gjelbëruar. Mulliri i Mujë Shalës, i përket tipit – ndërtim me karakter ekonomik gjegjësisht objekt arkitektonik utilitar, rural. Ndërtimi u realizua kryesisht me gur paksa të latuar dhe gur të latuar. U ndërtua, para 85 viteve, nga mjeshtrit vendor, me materiale vendore për nevojat e familjes dhe komunitetit vendor. Mulliri kryesisht e ka ruajtur gjendjen fillestare të ndërtimit, pos mbulesës e cila dikur ka qenë me rrasa guri. Në vitin 2012 u ndërmorën masat emergjente, investitor MKRSEmërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 002579


Emri: Mulli - Jetish Mala


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – MitrovicëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Skënderaj


Qyteti/Fshati: Skënderaj / Kopiliq i Ulët


Lokaliteti: Kopiliq i Ulët


Kodi Postar: 41000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Moderne


Shekulli: XX