Shtëpia - kullë e Rufki Brahës në Stagovë

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 01.10 2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 09.10.2015



Historiku


Në fshatin Stagovë, komuna e Kaçanikut, gjendet shtëpia – kullë e Rufki Brahës. Shtëpia e Rufki Brahës është ndërtuar më 1952 në teknikë tradicionale vernakulare me gurë, llaç balte dhe hatulla. Meqë është shtëpi e madhe, mjeshtërve të kohës u ka marrë kohë rreth 6 muaj për ndërtimin e saj. Mjeshtër ishin Hamëz Braha dhe Mejdi Braha. Shtëpia ka tri dhoma në kat, ndërsa një sallon në katin përdhese, të adaptuar më vonë dhe dy dhoma të tjera. Shtëpia është e banueshme. Në të jetojnë tri familje. Ndodhet në një lartësi mbidetare prej 566 metrash, në një kodër të ndarë me një përroskë nga shtëpia e Shaip Hysajt. Ndërtimi i takon tipit shtëpi – kullë dhe ka formën katërkëndëshe. Ndërtimi është realizuar me gurë prej të cilëve ka edhe të latuar dhe gjysmë të latuar. Muret janë të lidhura me hatulla prej druri në distanca të vogla. Kulmi katërujor i lidhur në dy pika është i mbuluar me tjegulla. Dritaret janë të vogla, në formë katërkëndëshi. Dritaret e katit të dytë janë të reja, ndërsa të përdheses janë ende origjinale dhe kanë grila. Intervenimi emergjent në shtëpinë e Rufki Brahës është ndërmarrë në vitin 2013, ku janë trajtuar kulmi, lagështia dhe janë vendosur ulluqet.



Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 001068


Emri: Shtëpia - kullë e Rufki Brahës në Stagovë


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – Gjilan



Lokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Kaçanik


Qyteti/Fshati: Stagovë


Lokaliteti: Stagovë


Kodi Postar: 71000


Emri i rrugës: Rr. “Milaim Hysa”



Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Moderne


Shekulli: XX