Kulla e Ymer Vesel Rexhaj

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes:


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: Tetor 2012Historiku


Kulla e Ymer Veseli Rexhaj, Jabllanicë e Vogël-Pejë Në fshatin Jabllanicë e vogël e Pejës, në kuadër të një kompleksi banimi, nga mjeshtër popullor shqiptar të Podgurit, në shekullin XIX u ndërtua kulla dy katërshe (sipas njehsimit popullor) e familjes Rexhaj, e cila përmban karakteristikat e objekteve fortifikuese familjare, e që janë cilësore edhe për ndërtimin e tipit të njëjtë jo vetëm në Podgur por dhe më gjerë. Kulla është e ndërtuar nga guri i latuar, mbi bazë drejtkëndore me etazhitet P+1. Ka konstruksion meskatësh nga druri. Ndërsa në pikëpamjen kompozicionale veçohet me dyshekllëkun e gurit me katër hapje të vogla harkore në rrafshin e fasadës. Për nga aspekti funksional kulla ka dy nivele me funksione sipas radhës: odat e familjes, korridori dhe banjo në përdhese, ndërsa oda e burrave, divahanja, korridori dhe banjo gjenden në katin e lartë. Në afërsi të kullës është edhe një derë e cila lidh objektin me aneksin e qerres së kafshëve dhe dyert e oborrit të cilat janë të punuara nga druri. Karakteri fortifikues i kullës theksohet nga mos prania e hapjeve kah rruga në katin përdhese, i cili kishte funksionin e depos. Përgjatë kohës kulla shumë pak ka pësuar transformime. Ndryshimet janë evidente vetëm në pullaz. Fatmirësisht objekti ka shpëtuar nga djega përgjatë luftës së fundit në Kosovë. Mirëpo ka disa dëmtime të vogla nga faktori kohë, të cilat janë evituar me disa ndërhyrje të vogla në kulm.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000779


Emri: Kulla e Ymer Vesel Rexhaj


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – PejëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Pejë


Qyteti/Fshati: Fshat Jabllanicë e vogël


Lokaliteti: Jabllanicë e vogël


Kodi Postar: 30000


Emri i rrugës: Jabllanicë e vogëlLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XIX