Teqeja e Sheh Danjollit

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 15.05.1978 nr.02-217Historiku


Objekti gjendet në rrugën kryesore në hyrje të qytetit nga Peja. Teqeja është ndërtuar nga Sheh Danjolli, ku edhe sot njihet me këtë emër. Objekti është ndërtuar në shek. XIX. Teqeja është ndërtesë sakrale-islamike dhe i takon sektit Rufaji. Ky objekt përbëhet prej pjesës kryesore samahanes-vendi ku bëhen ziqet dhe mblidhen për ceremoni të dervishëve, tyrbes me varreza të njerëzve eminentë të vendit si dhe teqesë. Samahanja ka një bazë katrore dhe brendësia e saj është dekoruar me piktura murale (figura gjeometrike arkitekturale dhe citate të Kuranit). Këto dekorime i takojnë periudhës së ndërtimit të këtij objekti. Muret mbajtëse të objektit janë me një hark, për ndërtim janë përdorur tullat e pjekura, tulla qerpiçi, llaç gëlqeror, llaç qerpiçi dhe mbulesa është me qeramidhe tradicionale.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000748


Emri: Teqeja e Sheh Danjollit


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – GjakovëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Gjakovë


Qyteti/Fshati: Qytet-Gjakovë


Lokaliteti: Bashkësia lokale nr.1 – „Mahalla e Qerimit“


Kodi Postar: 50000


Emri i rrugës: Nënë TerezaLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XIX