Gjyteti i Madh dhe Gjyteti i Vogël në Vuçak

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 1988


Lloji i Mbrojtjes: Inventarizuar Data e Mbrojtjes: 2004


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2012Historiku


Në fshatin Vuçak rrëzë malit Kasmaç, rreth 12 km në jugperëndim të Drenasit, e vendosur në një pozitë shumë dominuese, vërehen gjurmët e rrënojave të mureve që përcjellin konfiguracionin e kodrës dhe formojnë Gradinën e Madhe (Gjyteti i Madh) dhe Gradinën e vogël (Gjyteti i Vogël). Duke u mbështetur në materialin arkeologjik që është gjetur këtu, janë dëshmuar gjurmë që nga parahistoria e deri te mesjeta. Megjithatë, kjo kala ishte tipike për kohën e antikitetit të vonë dhe shërbente si sistem mbrojtës për popullatën vendase.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000720


Emri: Gjyteti i Madh dhe Gjyteti i Vogël në Vuçak


Klasa: Lokalitet Arkeologjik


Institucioni: IAKLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Gllogoc


Qyteti/Fshati: Nënkala (Vuçak)-Bajicë


Lokaliteti: Gjyteti i Madh dhe Gjyteti i Vogël në Vuçak


Kodi Postar: 13000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkeologjike


Periudha: Antikiteti i Vonë


Shekulli: IV