Xhamia e Hadumit, mejtepi, biblioteka, varrezat dhe shatërvani

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përhershme Data e Mbrojtjes: 19.02.1955.-nr.58/55Historiku


Në bërthamën e Çarshisë së Madhe, në kryqëzimin e dy rrugëve kryesore, “Ismail Qamajli” dhe “Abedin Tërbeshi”, gjendet kompleksi historik i Xhamisë së Hadumit. Kompleksi është ndërtuar më 1585 (1001 sipas hixhrit), shek. XVI. Ndërtuesi i xhamisë ka qenë Efendi Hadum Aga. Ky objekt ka shërbyer si objekt sakral (xhami), ndërsa në kompleksin e vet gjendet edhe mejtepi që ka kryer funksiononin e mësim-besimit fetar. Kompleksi i xhamisë është i përbërë nga xhamia, minarja, mejtepi, abdes’hanja, varrezat e vjetra dhe biblioteka, e cila është një ndër bibliotekat më të vjetra në Kosovë. Xhamia, minarja dhe biblioteka janë ndërtuar nga guri i gdhendur. Mbulesa e xhamisë dhe minares janë nga plumbi, kurse mbulesa e bibliotekës dhe mejtepit janë nga qeramidhet tradicionale. Zbukurimet autentike të enterierit të xhamisë dhe bibliotekës janë konservuar pas dëmtimit. Transformim në këtë objekt nuk ka pasur nga ndërtimi.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000602


Emri: Xhamia e Hadumit, mejtepi, biblioteka, varrezat dhe shatërvani


Klasa: Ansambël


Institucioni: QRTK – GjakovëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Gjakovë


Qyteti/Fshati: Gjakovë


Lokaliteti: Çarshia e Madhe


Kodi Postar: 50000


Emri i rrugës: "Ismail Qemajli"Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XVI