XHAMIA E GËRQARVE

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: Tetor-2012, Tetor 2013,-Tetor 2014Historiku


Xhamia e Gërqarëve siç mund të konstatohet edhe nga vetë emri i takon “Mëhallës së Gërqarëve”, e cila është një lagje e pozicionuar rrëzë Çabratit. Sipas shënimeve që posedojmë, kjo xhami është ndërtuar në vitin 1907, nga mjeshtrit vendorë. Planimetria e objektit është në forma të rregullta gjeometrike (dy katërkëndësha kënddrejtë, njëri më i madh, e tjetri më i vogël), dhe pozicionohet buzë rrugës kryesore. Objekti është i ndërtuar nga materiali gurë dhe tulla të pjekura, me konstruksion kulmi nga druri kualitativ. Në enterier hasim të gjitha elementet karakteristike për këtë objekt si: samahanja, minberi, mihrabi, mahvili, qyrsa dhe hajati. Dritaret në përdhese janë të dimensioneve më të mëdha se ato të katit, por që të dy tipet përfundojnë në formë harkore. Në harkun e gurit mbi portën kryesore gjenden disa mbishkrime në gjuhën osmanishte. Nga ana jugore e xhamisë gjendet një varr i vjetër, i rrethuar me gardh metali. Të veçantë nga xhamitë e tjera e bën dukja e jashtme, e cila është e punuar me figura të rregullta gjeometrike edhe pse nuk ka shënime se kur saktësisht janë punuar. Minarja e xhamisë është nga guri edhe pse aktualisht është e mbuluar me shtresë llaçi. Mbi portën kryesore të xhamisë, kohët e fundit është ndërtuar një mbulesë nga konstruksioni i drurit.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000599


Emri: XHAMIA E GËRQARVE


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – GjakovëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Gjakovë


Qyteti/Fshati: Qytet-Gjakovë


Lokaliteti: "Mahalla e Gërqarve"


Kodi Postar: 50000


Emri i rrugës: Bajram CurriLloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XX