Kisha Katolike në Vinarc të epërm

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2079/2011 30.09.2011


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4241/2015 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4866/2016-2 10.10.2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4274/2017 10.10.2017


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3501/2018/04 10.10.2018


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4520/2019 25.10.2019


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3442/2020 12.10.2020


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3705/2021 08.10.2021Historiku


Në fshatin Vinarc, i cili gjendet 7-8 km larg Mitrovicës, gjendet Kisha Mortore, e ndërtuar (sipas disa hulumtimeve të papublikuara) në shek. XVIII nga mjeshtrit vendorë, me materiale vendore, për nevojat e komunitetit vendor katolik. Kisha Mortore në Vinarc shërbente për ritet e varrimit. Shfrytëzohej nga besimtarët e komunitetit katolik. Ky komunitet në periudha të ndryshme kohore është përkujdesur dhe e ka mirëmbajtur kishën. Kisha ndihmëse – varrore, së bashku me varreza në Vinarc, i përket tipit – objekt arkitektonik sakral, rural (P+0) i religjionit katolik. Kisha njëanijatëshe, me absidë me strukturë guri, është e mbuluar me qemer. Në gjysmën e dytë të shek. XX janë realizuar ndërhyrje në mbulesën e kulmit, me ç’rast qemeri është mbuluar me kulm dyfaqësor, me pllaka beton armeje, si dhe ka pasur intervenime në suvatimin e fasadave. Deri në periudhën e luftës së vitit 1999 kisha shfrytëzohej nga komuniteti serbo-ortodoks, e nga kjo periudhë kisha është jashtë funksionit. Në afërsi të objektit (breg në anën veriore të objektit), gjendet cisterna, rezervuari i ujit për furnizim me ujë të pijes. Sipas gojëdhënave flitet për një urë në afërsi të kishës. Gjatë luftës (1998/1999), objekti pësoi dëmtime (shkrime të grafiteve në enterier dhe eksterier, demolimi i derës së hyrjes, dëmtimi i shtresës së suvasë në enterier të shkaktuar nga zjarri dhe lagështia etj.). Objekti i ishte nënshtruar rreziqeve nga faktorët natyrorë, fizikë dhe ndryshimit shoqëror social. Ishte në gjendje shumë të rëndë, por falë intervenimeve emergjente që janë bërë në vitin 2012, me ç’rast investitore ishte MKRS-ja, objekti ka shpëtuar nga rreziqet natyrore. Sot, kisha është jashtë funksionit.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000479


Emri: Kisha Katolike në Vinarc të epërm


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – MitrovicëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Mitrovicë


Qyteti/Fshati: Vinarc i epërm


Lokaliteti: Mitrovicë


Kodi Postar: 40000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha:


Shekulli: XVIII