Teqja e Jonuz Efendisë

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4241/2015 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4866/2016-2 10.10.2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4274/2017 10.10.2017


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3501/2018/04 10.10.2018


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4520/2019 25.10.2019


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3442/2020 12.10.2020


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3705/2021 08.10.2021Historiku


Teqeja e Junuz Sabri efendiut, ndodhet në fshatin Suhodoll i Poshtëm, 5 km larg nga Mitrovica. Junus Sabri efendiu (1848-1909), pas kthimit nga shkollimi dhe studimi i Melamet-it në Stamboll, e ndërtoi teqenë, në Suhodoll të Poshtëm. Në këtë teqe, pas emërimit Junus Sabri efendiu shërbeu deri sa ndërroi jetë. Në Teqe, Junus Sabri efendiu hap edhe shkollën (mektebin) për fëmijët e fshatit Suhodoll, fëmijët e Mitrovicës dhe fshatrat fqinjë. Nxënësit, Junus Sabri efendiu i mësonte edhe shqip, për çka edhe u akuzua nga pushteti i kohës, për gjoja prishjen e fesë, duke përdorë në mësime gjuhën shqipe. Pas ndërrimit të jetës të Junus Sabri efendiut, në vitin 1909, nxënësit e tij ia ndërtojnë tyrben përballë teqesë, iniciativë kjo, e nisur nga Haxhi Hafiz Vejsel Mikullovci. Ushtrimin e detyrës murshidi kamilit, deri në ndërrimin e jetës më 1926, e ushtroi halifja e tij, Haxhi Hafiz Vejsel efendi Mikullovci (1872-1926). Pas ndërrimit të jetës, edhe atij, nxënësit e vet, ia ndërtojnë tyrben të bashkangjitur me tyrbe të Junus Sabri efendiut. Teqeja qysh nga fillimi e deri sot, funksionon si objekt për realizimin e ritualeve religjioze dhe të mësimeve të Melamet-it/Melami. Tyrbet e ndërtuara nga muret e gurit kanë nga një hapësirë, me planimetri tetë këndore, të mbuluara me kupola. Që të dy hapësirat, në njërën faqe, janë të bashkuara njëra me tjetrën. Dyert hyrëse për në tyrbe të mbuluara me gjysmë kupola, janë të hapura nga ana veriore. Në çdo njërin këndë të tyrbeve, është e hapur nga një dritare me përfundim gjysmë harkor.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000475


Emri: Teqja e Jonuz Efendisë


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – MitrovicëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Mitrovicë


Qyteti/Fshati: Suhodoll i Ulët


Lokaliteti: Mitrovicë


Kodi Postar: 400000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Osmane


Shekulli: XX