Teqja e Hafuz Halil Mripës

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2013


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4241/2015 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4866/2016-2 10.10.2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4274/2017 10.10.2017


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3501/2018/04 10.10.2018


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4520/2019 25.10.2019


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3442/2020 12.10.2020


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3705/2021 08.10.2021Historiku


Teqeja e Hafiz Halil Mripës, ndodhet në hyrje të fshatit Suhodoll i Poshtëm, larg 5 km nga qyteti i Mitrovicës. Hafiz Halil efendi Mripa (1892-1967), deri sa ishte në jetë, kishte shërbyer në teqenë e Junus Sabri efendiut. Hafiz Halil efendi Mripës ia ndërtuan tyrben nxënësit (ihvanet) e tij, në hyrje të Suhodollit të Poshtëm, në anën e djathtë të rrugës, në vitin 1967. Një vit më pas ihvanet e tij, ndërtuan edhe teqenë e Melamive. Truallin për tyrbe dhe teqe e ka falë Aga Rexhep Syla nga Suhodolli. Kompleksi i teqesë qysh nga fillimi e deri sot, funksionon si objekt për realizimin e ritualeve religjioze dhe të mësimeve të tarikatit Melamet-it/Melami. Në oborrin e teqesë ndodhet tyrbja. Tyrbja është e ndërtuar nga muret e beton armesë të veshura nga jashtë me mur guri. Tyrbja përbëhet nga një hapësirë me etazhitet njëkatësh me planimetri tetë këndore, kulmi me kupolë është i punuar nga konstruksioni beton arme kurse mbulesa është realizuar nga llamarina. Dera hyrëse për në Tyrbe është e hapur nga ana veriore, ndërsa në murin ku është e vendosur pllaka me mbishkrim osman është e hapur një dritare katër këndore. Anët tjera janë pa hapje. Në oborrin e rrethuar të teqesë, ndodhen varrezat e komunitetit Melami. Gjatë luftës (1998-1999) teqeja u dogj. Me mjete dhe vullnetin e tyre, menjëherë pas luftës, komuniteti vendor e rindërtuan.Emërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000474


Emri: Teqja e Hafuz Halil Mripës


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – MitrovicëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Mitrovicë


Qyteti/Fshati: Suhodoll i Poshtëm


Lokaliteti: Mitrovicë


Kodi Postar: 40000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Moderne


Shekulli: XX