Shtëpia e Shoqatës së Gjyetarëve

Statusi


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 2171/2012 01.10.2012


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3755/2013 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4164/2014 01.10.2014


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4241/2015 09.10.2015


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4866/2016-2 10.10.2016


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4274/2017 10.10.2017


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3501/2018/04 10.10.2018


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 4520/2019 25.10.2019


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3442/2020 12.10.2020


Lloji i Mbrojtjes: Nën mbrojtje të përkohshme Data e Mbrojtjes: 3705/2021 08.10.2021Historiku


Në zonën e Planit Rregullativ “Qendra” të PZHU të Mitrovicës, gjendet objekti i njohur si Shtëpia e Gjuetarëve. Ndërtesa u ndërtua në shek. XX, gjerësisht në vitet 1932-’33. Ndërtesa ka pasur funksion të banimit. Ky objekt edhe sot e ruan origjinalitetin e vet. E vetmja dëshmi që ka mbetur nga humanisti hebraik Dr. Nehmin Shefajn, është shtëpia e tij, sot e njohur si “Shtëpia e Gjuetarëve”. Dr. Nehmin Shefajn kishte arritur në Kosovë në fillim të shek. XX nga Bashkimi Sovjetik në kuadër të misionit ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Ai ka kuruar shumë Mitrovicas dhe banorë të viseve të tjera të Kosovës nga epidemia e lisë. Në shkurt të vitit 1942. Dr. Shefajn burgoset nga nazistët dhe me 8 maj të po këtij viti pushkatohet në kampin famëkeq të Banjicës në Beograd. Disa ditë pas burgosjes së Dr. Shefajn, gruaja e tij Hedviga dhe 2 vajzat u arrestuan dhe u dërguan nëpër kampe diku në perëndim të Evropës dhe nga atje nuk u kthyen më. Ndërtesa ka etazhitet S+P+1. Suterenti i përmban hapësirat ekonomike, kurse dy etazhet tjera kanë pasur destinim banimi. Ndërtesa është e projektuar në stilin e arkitekturës së periudhës moderne euro perëndimore, stil ky që filloi të depërtojë edhe në këto treva në dekadën e dytë dhe të tretë të shek. XX. Ndërtimi është realizuar me materiale moderne të kohës. Ndërtesa karakterizohet me partinë hyrëse të theksuar në fasadën e objektit, taracën e hapur në etazh, hapjet – dritaret me dimensione të mëdha në krahasim me stilin oriental të ndërtimeve deri në atë kohë. Ndërtesa ka pësuar transformime në enterier, ka ndërruar funksionin dhe sot shërben si objekt administrativ për nevojat e Shoqatës së Gjuetarëve Sportivë “Trepça” në MitrovicëEmërtimet dhe Referimet


Numri Unik: 000435


Emri: Shtëpia e Shoqatës së Gjyetarëve


Klasa: Monument


Institucioni: QRTK – MitrovicëLokacioni


Shteti: Kosove


Komuna: Mitrovicë


Qyteti/Fshati: Mitrovicë


Lokaliteti: Mitrovicë


Kodi Postar: 40000


Emri i rrugës:Lloji funksional dhe datimi


Lloji (Tipi): Arkitektuale


Periudha: Moderne


Shekulli: XX